Oferujemy Państwu usługi w zakresie

Nasze usługi

Kadry

Outsourcing kadr jest usługą dla firm, które stawiają sobie za cel obniżenie kosztów administracyjnych, przy równoczesnym zachowaniu poufności związanej z wysokością wynagrodzeń.

W ramach usługi outsourcingu kadr zajmujemy się:

 • prowadzeniem kompleksowej dokumentacji kadrowej,
 • sporządzaniem wymaganych wzorów dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz wystawianie świadectw pracy
 • prowadzenie ewidencji nieobecności oraz ustalanie wymiarów i limitów urlopów
 • kontrolowanie wszystkich bieżących terminów dotyczących między innymi: kończących się umów o pracę czy urlopów, ważności badań okresowych,
 • ustalaniem uprawnień do urlopów oraz odpraw i ekwiwalentów,
 • prowadzenie ewidencji nieobecności w tym: urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji,
 • bieżącym rejestrowaniu i wyrejestrowywaniu pracowników w ZUS oraz wprowadzaniu potrzebnych zmian w dokumentacji,
 • sporządzaniu raportów na potrzeby Klienta.

Płace

Na zlecenie zajmiemy się całością obsługi płac, włącznie z przygotowaniem przelewów.

Dzięki skorzystaniu z outsourcingu płac w Polsce nie ponoszą Państwo kosztów związanych z aktualizacją oprogramowania i ciągłym doszkalaniem pracowników naliczających płace, równocześnie mając stały dostęp do aktualnej wiedzy doświadczonych ekspertów. Outsourcing płac to także gwarancja dochowania poufności dotyczącej wynagrodzeń pracowniczych.

Zakres oferowanych przez nas usług outsourcingu płac obejmuje:

 • naliczanie wynagrodzeń, odpraw, odszkodowań oraz należnych zasiłków, a także świadczeń
 • przygotowywanie pasków płacowych oraz list płac, zbiorówek list płac, a także raportów płacowych,
 • deklaracji rozliczeniowych do ZUS, US i GUS zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa,
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT,
 • przygotowywanie raportów i zestawień wedle potrzeb Klienta.

Usługi dodatkowe

Jako kancelaria świadczymy ponadto usługi w zakresie:

 • audyt dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • monitoring działów kadrowo-płacowych
 • zatrudnianie cudzoziemców
 • asysta podczas kontroli zewnętrznych (US, ZUS, PIP),
 • przygotowanie dokumentów zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy (regulaminy, zarządzenia, instrukcje, pisma, itp.)

Szkolenia

Nasza firma ma w ofercie szeroką ofertę szkoleniową z zakresu kadr i płac.

Nasze szkolenia oraz warsztaty przeznaczone są dla działów kadrowo-płacowych firm jak również jednostek budżetowych.

Szkolenia kadrowe w sposób jasny i przejrzysty prezentują najnowsze zagadnienia i przepisy w zakresie obowiązujących regulacji dotyczących prawa pracy, kadr, płac, ubezpieczeń społecznych, zasiłków czy przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców.

Przygotowując szkolenia kadrowe i szkolenia płacowe poświęcamy dużo czasu i uwagi aby w odpowiedni sposób dobrać ekspertów oraz program.

Dzięki naszym szkoleniom mają Państwo możliwość usystematyzować wiedzę oraz stosować w codziennej pracy rozwiązania zgodne z przepisami prawa. Programy naszych szkoleń z tematyki kadr i płac są odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość prawną jak również na współczesne potrzeby pracowników i pracodawców.

Każde szkolenie oraz kurs prowadzony przez naszych prelegentów mogą Państwo zrealizować w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu w formie szkolenia zamkniętego. Szkolimy zarówno międzynarodowe koncerny, kluczowe polskie firmy jak i instytucje z sektora budżetowego na terenie całej Polski.

Doradztwo


Oferujemy:

 • doradztwo i opracowywanie regulaminów związanych ze stosunkiem pracy: regulamin pracy, wynagrodzeń, ZFŚS, opisów stanowisk i innych
 • bieżące doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych, w tym także w zakresie obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów o BHP, ZFŚS, PFRON oraz kodeksu pracy
 • reprezentacja w czasie kontroli US, ZUS, PiP